راه هوشمندانه
برای ارسال پست خودکار به اینستاگرام

صرفه جویی در زمان مدیریت حساب های اینستاگرام خود، انتشار و تجزیه و تحلیل تمام پست های خود را در یک پنل.

شروع کنید * 3 روز آزمایشی رایگان

در اینجا ویژگی هایی برای شما است

طراحی منحصر به فرد
طراحی منحصر به فرد
چندین حساب
چندین حساب
پست خودکار
پست خودکار
برنامه تقویم
برنامه تقویم
آزمایشی رایگان
آزمایشی رایگان
امن برای استفاده
امن برای استفاده
رسپانسیو
رسپانسیو
ذخیره سازی ابری
ذخیره سازی ابری

قیمت مناسب برای شما

20000.00 Toman/ماهانه
شروع
سالانه: 200000.00 Toman
صرفه جویی شما 40000.00 Toman
فقط 1 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (عکس+ویدیو),
آلبوم (عکس+ویدیو)
Cloud Import:
در دسترس نیست
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 150MB
30000.00 Toman/ماهانه
متوسط
سالانه: 300000.00 Toman
صرفه جویی شما 60000.00 Toman
تا 4 حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (عکس+ویدیو),
آلبوم (عکس+ویدیو)
Cloud Import:
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 250MB
40000.00 Toman/ماهانه
حرفه ای
سالانه: 400000.00 Toman
صرفه جویی شما 80000.00 Toman
بی نهایت حساب
انواع پست:
عکس, ویدیو,
استوری (عکس+ویدیو),
آلبوم (عکس+ویدیو)
Cloud Import:
پشتیبانی از شکلک ها
ذخیره سازی: 300MB